Om oss

Med rötterna djupt i finsk natur…”

Nordisk Rotkraft är ett finskt familjeföretag som investerar i inhemsk, grön och förnybar energi.

Det finskägda företaget skapar sina rötter i det gröna guldet i vårt nordliga land genom skogsinvesteringar.

Vi arbetar bara med de bästa inhemska partnerna i alla led, från finansiering till handel och underhåll av investeringar.